Kinderopvang in Oostende - Digitaal loket

Opvanginitiatieven

Het Stadsbestuur organiseert gezinsopvang en groepsopvang. Beide opvangvormen zijn vergund door Kind en Gezin en leveren een fiscaal attest af.

De prijs? Wordt berekend op basis van het gezinsinkomen (inkomenstarief). De schalen en de overeenstemmende dagprijzen worden vastgesteld door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De prijzen variëren van 1,57 euro tot 27,83 euro per dag (van 1 januari 2016 tot 31 december 2016).

Kinderen of personen met ouderlijke macht die gedomicilieerd zijn in Oostende, hebben voorrang.

  • Vergunde gezinsopvang (onthaalouders) 

De gezinsopvang vindt plaats in huiselijk verband waarbij maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig zijn. Alle onthaalouders zijn professionele krachten die zich steeds bijscholen.

Ze worden bovendien begeleid door de regioverantwoordelijke van Gezinsopvang Oostende.

  • Vergunde groepsopvang – Stedelijke kinderdagverblijven 

De groepsopvang vangt kinderen op in leefgroepen waarbij minimaal 9 kinderen tegelijk aanwezig zijn.
In kinderdagverblijven Panukkel, De Pelikaan, De Driewieler en De Ballon bestaat elke leefgroep uit kinderen van 0 tot 3 jaar. 

In kinderdagverblijf Wiegelied worden de kinderen ingedeeld in leeftijdsgroepen. 

De kinderdagverblijven werken met bekwame beroepskrachten.

We geven voorrang aan in Oostende gedomicilieerde kinderen (of personen met ouderlijke macht).