Kinderopvang in Oostende - Digitaal loket

Disclaimer

Deze website is eigendom van Kinderopvang Oostende.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kinderopvang Oostende of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.