Logo

Kinderdagverblijf De Pelikaan

Adres Kerkstraat 10
8400 Oostende
Contact informatie 059 23 91 66
depelikaan@oostende.be
https://www.oostende.be/depelikaan
Een kinderdagverblijf zonder specifiek beleid rond inclusieve zorg
Omschrijving

Zie huishoudelijk Reglement op de website van de Stad: www.oostende.be/kinderopvang.

In een verticale groepsindeling worden kinderen van 0 tot 3 jaar samen opgevangen. Van bij de start tot het naar school gaan blijft een kind in dezelfde leefgroep met vaste kinderbegeleiders. Dit zorgt voor een hechte vertrouwensband zowel tussen begeleiders en kind, als tussen begeleiders en ouders en tussen de kinderen onderling.

Bereikbaarheid

Er zijn verschillende bushaltes in de buurt en er is parkeergelegenheid voor de deur.

Groepen

De Pelikaan telt 1 leefroep van 9 kinderen en 1 leefgroep van 17 kinderen.

Toewijzingsbeleid

Inschrijven voor opvang doe je via het loket Kinderopvang. Zes à acht maanden voor de gevraagde startdatum krijg je antwoord van de locatie die opvang kan aanbieden. Ouders krijgen veertien dagen de tijd om een afspraak te maken bij de locatie van hun keuze. Bij het toewijzen van een plaats wordt rekening gehouden met de voorrangsregels die opgenomen zijn in het Huishoudelijk Reglement.

Toelichting bij prijs

Ouders betalen de prijs volgens het gezinsinkomen = inkomenstarief.  

Inbegrepen in de prijs: opvang, maaltijden, verzorgingsproducten, zonnecrème en koortswerend middel. 

Borstvoeding

We voeren een borstvoedingsvriendelijk beleid dat toelaat dat mama's die borstvoeding geven bij ons terecht kunnen voor steun en hulp. 

Er kan altijd borstvoeding gegeven worden in de opvang zelf of er kan afgekolfde melk mee gebracht worden.

Taalbeleid

We stimuleren een nederlands taalgebruik met positieve aandacht voor de thuistaal

Minimale aanwezigheid

Een opvangplan moet per week bestaan uit minstens twee volle aanwezigheidsdagen van minimaal vijf uur of minimaal vier halve aanwezigheidsdagen van minder dan vijf uur.

Permanentie

De leidinggevende is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch of via e-mail bereikbaar.

Inclusieve info
Er worden geen plaatsen voor inclusieve opvang vrij gehouden. Voor de opvang van een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt rekening gehouden met de noden van het kind en zijn gezin en de draagkracht van de opvang.
Respijtdagen

Een voltijds opvangplan krijgt 30 respijtdagen.

Respijtdagen zijn gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Op die dagen werd wel opvang gereserveerd maar kan of zal het kind niet aanwezig zijn én moet er ook niet betaald worden. Het aantal respijtdagen wordt berekend volgens het opvangplan en wordt meegedeeld bij inschrijving.

Jaarlijkse sluiting

Collectieve sluitingsperiodes worden jaarlijks schriftelijk mee gedeeld en bestaan uit 

  • 1 week paasvakantie
  • 2 weken zomervakantie
  • 1 week herfst- of kerstvakantie
  • wettelijke en betaalde feestdagen
  • eventueel op brugdagen
  • pedagogische studiedagen

Tijdens de sluiting van de eigen opvanglocatie kan vervangopvang worden gevraagd.

Openingsuren
Van Tot
maandag 07:30 18:30
dinsdag 07:30 18:30
woensdag 07:30 18:30
donderdag 07:30 18:30
vrijdag 07:30 18:30
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten