Logo

Nieuwe website Lokaal Loket Kinderopvang Oostende

Vanaf maandag 3 april 2023 start Stad Oostende met een ​centraal registratiesysteem voor het aanvragen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Via dit centraal registratiesysteem kunnen ouders op zoek gaan naar een opvangplaats bij elk kinderopvanginitiatief dat aangesloten is bij het centraal registratiesysteem. Dat zijn zowel de stedelijke als de niet-stedelijke kinderdagverblijven, de onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst Gezinsopvang van Stad Oostende en de zelfstandige onthaalouders. Elk kinderopvanginitiatief heeft een eigen infopagina in het systeem.

Eén keer registreren voor alle kinderopvanginitiatieven

Stad Oostende wil verder inzetten op voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvangplaatsen. Door het invoeren van een centraal registratiesysteem wordt de zoektocht naar een geschikte opvangplaats een stuk eenvoudiger. Ouders moeten hun kind voortaan maar één keer registreren. Daarna kunnen ze kiezen op welke verschillende opvanginitiatieven ze beroep willen doen. Hoe meer keuzes aangeduid worden, hoe meer kans er is op een geschikte opvangplaats.

De aanvragen worden behandeld door alle aangesloten organisatoren van kinderopvang. De status van de aanvraag kan eenvoudig door de ouders opgevolgd worden in het systeem.

In kaart brengen van de nood aan kinderopvang

De Vlaamse regering wil verder investeren in bijkomende opvangplaatsen door middel van subsidies. Om de nood aan extra kinderopvang te kunnen aantonen, moet Stad Oostende een aantal cijfergegevens doorgeven aan Kind en Gezin:

  • het aantal kinderen waar er geen opvang voor is gevonden;
  • het aantal kinderen waar de vraag tot opvang slechts gedeeltelijk is beantwoord.

Tot op vandaag was het niet eenvoudig om een globaal beeld te krijgen van deze cijfers. Het nieuw centraal registratiesysteem laat toe om de gegevens efficiënter bij te houden. Hoe correcter deze gegevens worden geregistreerd en gerapporteerd, hoe beter de noden in kaart kunnen worden gebracht.

Hoe registreren?

Ouders kunnen hun opvangvraag registreren via het digitaal platform https://kinderopvang.oostende.be

Wie graag hulp wil bij de registratie kan op afspraak terecht bij het Loket Kinderopvang in het Stadhuis, Vindictivelaan 1. Een afspraak maken kan via T 0800 1 8400 (gratis) of T 059 25 89 12 of via e-mail: loketkinderopvang@oostende.be.