Logo

Opvang schoolgaande kinderen

Zoek je opvang voor je kind dat naar de kleuter- of de basisschool gaat? Dan kan je terecht bij de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) georganiseerd door Stad Oostende. De BKO is erkend door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). Ze beschikken eveneens over het ‘kwaliteitslabel kleuteropvang’.

Voor en/of na school, op woensdagnamiddagen en tijdens de vakanties kunnen kleuters en kinderen van de lagere school opgevangen worden in verschillende locaties van de BKO. De opvang gebeurt onder begeleiding van geschoolde personeelsleden in lokalen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen en die voldoen aan de veiligheidsnormen.

Het vervoer van de school naar de BKO of omgekeerd wordt op een veilige manier geregeld.

Wilt u meer informatie, hebt u vragen of wil je je kind inschrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de dienst Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) (intakes – enkel na telefonische afspraak) :

          Loket Buitenschoolse Kinderopvang           

          Vindictivelaan 1

          T 059 25 89 98

          bko@oostende.be

          www.oostende.be/bko

          www.facebook.com/bkoostende